Stadion FK Viktoria ML

UEFA

UEFA 2

přístup

tribuna

stínění

?

Stadion FK Viktoria ML

CZ, Mariánské Lázně

05/2014

Předpoklady:
Využití stávající plochy areálu stadiónu,
Minimalizace souvisejících investic spojených s přístupem na stadion a investic do úpravy plochy, zázemí stadionu a investic spojených s vybudováním připojení na sítě a městské komunikace,
Ekonomicky výhodné zastřešení tribun (předpoklad cca 40% kapacity tribun) a nosné konstrukce tribun,
Zachování stávající zeleně v plném rozsahu,
Zajištění 100% kapacity pro sedící diváky,
Splnění podmínek UEFA pro stadion kategorie 1 – zajištění možnosti hostování zápasů v této specifikaci,
Energeticky výhodné řešení provozních nákladů – nízkoenergetické parametry,
Zajištění možnosti rozšíření zázemí stadionu v souvislosti se změnou ÚP č. 16,
Maximální zachování vsakovacích ploch v ploše navrženého parkingu,
Obnova slavnostního vstupu / vjezdu z centra města,
Zajištění stálého občerstvení v těžišti aktivit areálu,
Zachování měřítka staveb lázeňského intravilánu – kolonáda, galerie,
Umožnění bezbariérového přístupu na celé horní hraně veškerých tribun.

Volitelná nástavba:
Rozšíření dětského hřiště příp. aktivit pro starší občany – vytvoření generačního mixu,
Monitorovací bezpečnostní systém,
Umělé osvětlení , nouzové osvětlení,
Umělé ozvučení,
Televizní studio.

Stávající kapacity v areálu stadiónu:
480 míst sezení na nekrytých tribunách – místa k stání bez specifikace,
Zázemí stadiónu ve stávající budově vzdálené cca 100m od stadiónu – nedostatečná kapacita,
Parkování cca 15 míst – neznačená  a neorganizovaná stání volně,
Jednopruhový vjezd k tréninkovému hřišti,
Vstupy bez kontrolních míst.

Navrhované kapacity stadiónu:
480 stávajících míst sezení na nekrytých tribunách,
396 nových převážně zastřešených míst k sezení (5% vyhrazeno pro hostující),
79 nových zastřešených míst k sezení ve VIP zóně (místa pro novináře, komentátory, 30 míst domácí, 10 míst hosté, minimálně 1 místo pro OSOSP),
50 nových parkovacích míst na zpevněné ploše (z toho 10 VIP domácí, 10 VIP hosté),
10 nových značených míst pro hráče,
2 místa pro parkování autobusů,
1 místo pro parkování přenosového vozu,
Nový slavnostní vstup / vjezd na stadion,
5 nových turniketových kontrolovaných vstupů na hřiště,
Nové stálé zastřešené občerstvení,
Úprava přístupových dlážděných komunikací v areálu.

Nové zázemí stadiónu dle požadavků UEFA – 1 kategorie:
Šatny domácích 60 m2
Šatny hostujících 60 m2
Antidoping / Ošetřovna
Sklad vybavení
Šatna rozhodčích 20 m2
Press centrum / Pracovní místnost médií 20 m2
Místnost hlasatele / Kontrolní místnost 8m2
Místnost delegáta 12 m2
WC Ženy
WC Muži
WC imobilní
Technická místnost

Související:

1/21
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení