Palladium; Hodinová věž; Markýzy

Palladium; Hodinová věž; Markýzy

11/-0001

Markýza je navržena jako lehké částečně průsvitné zastřešení hlavního vstupu do obchodní části objektu. . Markýza má ortogonální tvar v rozměrech (cca 4,2 x 15,6m) odpovídající modulaci dvou osových polí fasády objektu.

Nad konzolou markýzy je umístěna skloněná předsazená celo prosklená desková konstrukce o rozměrech cca 11x15m určená pro umístění dočasných poutačů a sezónní výzdoby nebo plátna či LCD obrazovky pro příležitostné sportovní a kulturně-zábavné projekce.

Celo prosklená skloněná plocha nad markýzou je navržena z transparentních bezpečnostních kalených skel, které jsou zavěšeny na terčích kotvených do předsazené ocelové konstrukce. Předsazená nosná konstrukce je kotvena pomocí pásových trnů do fasády tak, aby byl minimalizován zásah do fasády. V odsazené pozici od okrajů, na vrchní (cca 2m) a bočních (0,85m) stranách, jsou umístěny skleněné desky. Před plochu skleněných desek vystupují ocelové pásové trny pro umístění dočasných poutačů, sezónní výzdoby nebo plátna či LCD obrazovky pro příležitostné sportovní a kulturně-zábavné projekce. Spáry desek kromě vrchních nejsou tmeleny.

 

Věž s hodinami na Poříčí
Věž je tvořena jedním nadstavěným patrem nad posledním kancelářským patrem novostavby. Nástavba je krychlová členěná symetricky na dvě části ve všech prostorových osách. Obvodový plášť je celo prosklený z bezpečnostních průsvitných kalených terčově uchycených skel. Vnitřní nosná konstrukce je tvořena prostorovou svařovanou trubkovou konstrukcí (galvanizované ocelové trubky) složených ze sdružených křížů po stranách a kolem svislé středové osy. Uvnitř středové osy je umístěn rozvodná osa mechanismu hodin. Na všech bočních stranách budou osazeny Al (vypalovaná prášková barva) hodinové ručičky osvícená neon. trubicí. Vymezení pozic 3, 6, 9 a 12 hodiny je navrženo z nerez plechů (alt. prosvětlené sklo). Pod ručičkami v celé ploše je osazeno logo objektu provedené v obryse neon. trubicí (červená). Boční a horní plocha  je v celé ploše prosvětlena zářivkovými trubicemi osazenými  v rastru umožňující prosvětlení bez stínů.

client
Euro-Property Fund spol. s.r.o. 

generalplaner
Architekten Ingenieure PSP
Dipl.-Ing. Joachim Grundei
Dipl.-Ing. Annette Grundei
SIAL
Ing. Jirí Tauš
Ing. František Bielik

authors markýzy, věžní hodiny
Ing. arch. Petr Malinský
Mgr. A. Marek Topič

Související:

Mileta obchod

CZ, Praha 01/2005
1/13
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení