Karner Freska Posledního soudu

Karner Freska Posledního soudu

CZ, Broumov

03/2014

V Broumově na místní faře se restauruje freska Posledního soudu. Záměrem je zpřístupnit fresku, která má celoevropský význam veřejnosti. Cílem je minimalizovat zásahy do svislých konstrukcí, pracuje se pouze s barokním prostorem a stávající zahrádkou fary, jde o vytvoření pro fresku bezpečného místa s důstojným veřejným před prostorem. Záměrem naopak není vytvořit atrakci. Další řešenou částí pak bude způsob osvětlení a zabezpečení, je nutné zajistit přirozenou ventilaci.

Koncepce vychází z charakteru karneru, umístění a velikosti zpřístupňovaného prostoru. Freska, jako hlavní téma celého řešení: Převaha slova nad písmenem – freska nahrazovala písmo, promlouvala. Zvuk, jako další připomínka způsobu předávání informací v době vniku fresky. Vytváříme Malý intimní prostor, jehož výhodou je právě prostorová stísněnost a nemožnost prohlédnout si fresku ve větším počtu lidí. Prostor chápeme jako skromné místo k zastavení, kapli pro meditaci a zklidnění. Tomu napomáhá také umístění na poměrně klidném kostelním náměstí. Mít čas na zkoumání, být nerušen. Sedět nebo stát, poslouchat. Dívat se na dílo našich předků, ne do průvodce nebo na panel. Plně vnímat obraz před sebou.

Koncepce exteriéru navazuje na kostelní náměstí a prodlužuje veřejný prostor až k budově fary. Od jihozápadního schodiště vedoucího od záchytného parkoviště, fakticky brány do města Broumov, navazuje krátké schodiště na úroveň vstupu do prostoru karneru. Na této úrovni původní předzahrádky vzniká vyvýšený předprostor, od plochy Kostelního náměstí oddělený dlouhou kamennou lavicí. Bezpbariérový přístup je pak umožněn mírnou rampou z opačného směru. Do kamenné lavice jsou vytesány útržky latinských nápisů objevených na fresce včetně jejich překladů. Lavice tak plní i informační funkci.

autoři
Vratislav Ansorge
Marek Topič

Související:

Kostel Bl. Marie Restituty

CZ, Brno 02/2012
1/9
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení