DR1 Nízkoenergetický bytový dům v Třeboni

DR1 Nízkoenergetický bytový dům v Třeboni

CZ, Třeboň

01/2006

Navrhovaný objekt je situován v  klidné části Třeboně a obklopen zástavbou drobného maloměstského charakteru. Objekt je dvoupodlažní s garážemi v suterénu. Veřejný parter v přízemí je určen službám (obchody, kavárna, služby, vybavenost apod.), nad ním je umístěno ve dvou patrech 12 bytů. Dispoziční řešení vychází z principu, který je možné nazvat prostorovou mobilitou. Vnitřní objem budovy je členěn pouze nosnou konstrukcí a lze jej dle potřeby variovat - podélné byty s východně-západní orientací, dělitelné na 4 časti, je možné mezi sebou v určených sekcích volně propojovat. Potenciální obyvatel může zvolit takový typ bydlení, který odpovídá jeho aktuálním nárokům. Vnější plášť fasády se skládá z panelů tvořených ze dvou vrstev modřínových latí vypletených ve svislém směru do vodorovné osnovy pozinkovaného roštu z tyčoviny. Obdobně jsou provedeny posuvné stínící okenice nebo pevné řídce vyplétané rošty dvorků na východní fasádě. Vplétaná fasáda změkčuje jinak poměrně přísnou hranolovitou hmotu objektu a vyvolává představu proutěného košíku nebo ratanu.

Odměna v soutěži

Hodnoceni poroty
Architektonická, výtvarná kvalita návrhu. Razantní puristicky návrh přináší výtvarně silné řešení, které by bylo v realizaci přínosným počinem v dané lokalitě. Kvalitní návrh.
Návrh lze chápat jako dům – stroj, kde technické řešeni předbíhá samotnou dispozici. Ta je vymezena předem definovanými pozicemi pro vedení vnitřních rozvodů a schodišť. Forma předchází a předem definuje možnou budoucí funkci.
Nosné konstrukce jsou přizvanými experty hodnoceny jako zajímavé, reálné, byť cenově náročné řešení, z hlediska tepelně technických parametrů jako dobré až výborné.
Stavba si svoji tvrdou inertnosti vymezuje vlastni prostor, působí v danem urbánním prostředí silně a přesvědčivě. Pro dobré vyzněni konceptu je nezbytným předpokladem realizace perfektní, technicky zvládnutý detail. Návrh je proto hodnocen jako ekonomicky náročné řešeni kategorie „high – end“. Stavba je hodnocena přizvanými experty jako energeticky zajímavé řešeni,

autoři
Jakub Tejkl
Marek Topič

Související:

Dům SKO

CZ, Skoupý 01/2007

Dům MAC

CZ, Červený Kostelec 06/2012

Dům DRA

CZ, Dražka 04/2018

Dům OT2

CZ, Solenice 09/2015

Slunečný vršek

CZ, Praha 07/2006

MUDr. House

CZ, Sedlčany 05/2011

Dům RAR

CZ, Praha 06/2003

Dům nad cihelnou

CZ, Jaroměřice 03/2015

Dům VAL

CZ, Valy, Mariánské Lázně 01/2013

Dům RT v18

CZ, Skuhrov 11/2012
1/17
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení