DAM 20

Výstava DaM v GJF

DAM 20

CZ, Praha

06/2009

Výstava prací české architektonické kanceláře, která letos oslaví dvacet od svého založení.

Vedoucí osobnosti studia, Richard Doležal a Petr Malinský, představí spolu se svými společníky a týmem stavby i nerealizované projekty mapující průřezově celé období existence DaM ve dvou oddělených částech. Odlišené budou nejen prostorově, ale i obsahově a formálně.
První část obrazové prezentace jejich díla bude kromě záběrů klasiků české fotografie architektury doplněna o rovinu současné podoby staveb zachycené fotoaparátem Dušana Tománka. Tyto černobílé záběry jsou nedávné datace, ukazují tedy i proměnu staveb, jejich život, fungování a komunikaci s obyvateli, nájemci, kolemjdoucími…

Po navázání intenzivní tvůrčí spolupráce Petra Malinského a Richarda Doležala v roce 1989 byla založena architektonická kancelář DaM s.r.o., která se za uplynulých 20 let prosadila na architektonické scéně Prahy a České republiky množstvím realizací v oblasti památkových objektů i soudobé autorské architektury.

Výstavu i rekapitulaci výsledků dvou desítek let působení kanceláře zachytí také pečlivě připravená monografie (328 stran, 240/280 mm, pevná vazba). Zárukou kvality by měla mimo jiné být též jména osobností, které se na vzniku knihy podílely: teoretik umění Richard Drury a grafik Robert V. Novák.

„Příběh architektonické kanceláře DaM nelze uzavřít do kvazirodinných souvislostí jednoho – byť pestře obsazeného – pracovního týmu už proto, že architektura samotná představuje ve své podstatě profesionální obor otevřený všemu, co se ve společnosti děje. Architektura má schopnost být vizionářskou předzvěstí budoucích tvůrčích i sociálních trendů; vychází z lidského ovzduší a mnohdy toto ovzduší sama podmiňuje – ať už pozitivně či negativně; ztělesňuje duch své doby, mnohdy i duch svého místa. Vybízí k možnosti estetického, technického, sociologického i politického rozboru. Architektura je kulturní jev, stojící doslova tváří v tvař celé komplexitě lidské činnosti a myšlení. Bývá (vědomě či nevědomě) koncipována s nevyřčenou nadějí na nesmrtelnost; mnohdy však proud času tuto krásnou představu s sebou odnáší a zbývá jen opomíjený, anonymní hmotný zápis jistých skutečností aktuálních pouze v jednom průsečíku dějin. Tato kniha proto představuje mnohovrstevný portrét reflektující vše, z čeho architektura vzniká, čím se myšlenkově živí a co jí naopak („běžnému“ člověku mnohdy neviditelně) poutá, kompromituje, ba přímo ničí.“
„Architektonická kancelář DaM se během dvaceti let své existence dopracovala mezi špičky současné české architektonické tvorby. Jedna její realizace, Palác Euro, graciézně se tyčící jako pravá část pomyslné brány do Václavského náměstí v Praze, se už stal ikonickou součástí tohoto symbolikou nabitého a historicky přecitlivého kusu středoevropského terénu. Jako řada dalších jejích projektů byl oceněn odborníky a pozitivně přijatý snad ještě tvrdšími kritiky – „obyčejnými“ lidmi, kteří s ním dennodenně žijí.“

Autoři
DaM
Robert V. Novák
Marek Topič

Fotografie
Filip Šlapal
Dušan Tománek

 

Související:

1/15
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení